SCSOG organisatie
Scholen en ondersteuning
Passend Onderwijs Groningen
Verus
Contact
De Stichting Christelijke Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) vormt sinds 1996 het bestuur van het christelijk speciaal onderwijs in de stad Groningen. De SCSOG biedt onderwijs, vorming en ondersteuning aan leerlingen met ontwikkelings-, leer- en/of sociaal-emotionele problemen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar waarvoor het reguliere onderwijs niet over voldoende mogelijkheden beschikt voor een adequate begeleiding. Dit gebeurt deels in de onder de SCSOG ressorterende scholen en deels door het expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan het reguliere onderwijs. De SCSOG werkt vanuit een christelijke identiteit.

NIEUWS Vacature: in verband met de pensionering van de huidige directeur zoekt de Fiduciaschool een nieuwe directeur. Hij of zij legt verantwoording af aan het bestuur van de SCSOG.
De nieuwe directeur heeft hart voor de leerlingen en wil en kan vanuit een christelijke levensvisie een bijdrage leveren aan de identiteit en kwaliteit van de school. Hij of zij heeft affiniteit met deze opdracht en is bereid zich voor langere tijd aan de school te verbinden. Meer informatie bij Beteor.
Stichting Christelijk Speciaal
Onderwijs Groningen
Fiduciaschool
De Kimkiel
De Wingerd
De Bolster
Educonnect
Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs
Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs
Christelijke school voor Speciaal Basis- en voortgezetonderwijs
Christelijke school voor Praktijkonderwijs
Onderwijsondersteuning