Koers 2024-2028
Het strategisch beleidsplan is de koers die Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen voor de schooljaren 2024-2028. Het is de reis waarin we onze leerlingen begeleiden naar menswording en het verwerven van hun eigen plek in de maatschappij en de reis waarin we ons als stichting ontwikkelen. Dit plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken tussen de bestuurder en ouders, medewerkers, directeuren, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Routekaart
Om de reis die zowel wij als onze leerlingen maken te symboliseren, hebben we van het strategisch beleidsplan een routekaart gemaakt. Onze vier pijlers zijn de route waarop we onze acties en beschikbare middelen richten. Bij alle pijlers hebben we oog voor duurzame ontwikkelingsdoelen:
1. Toekomstgericht onderwijs
2. Verbinden en vinden van medewerkers
3. De SCSOG en haar omgeving
4. Bedrijfsvoering op orde

Download koersplan
U kunt het koersplan hier downloaden.

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Op deze pagina tref je de actuele vacatures aan bij de SCSOG. Geen passende vacature gevonden? Stuur dan een open sollicitatie naar Miriam Houthoff, HR-adviseur bij de SCSOG, info@scsog.nl

 

Vacatures bekijken

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Copyright 2022 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen  privacy