Oprichting

De akte van oprichting van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs (SCSOG) is getekend op 30 mei 1996. De SCSOG is in 1996 ontstaan uit twee verenigingen:

· Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs

· Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden

Uit de statuten van de oprichting in 1996: Grondslag: De grondslag van de stichting is de bijbel als het onfeilbaar woord van God en dus als de enige regel van geloof en leven, ook op het terrein van opvoeding en onderwijs. De stichting laat zich in haar arbeid leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van Jezus Christus.

Doel en middelen: De stichting stelt zich ten doel het stichten en in stand houden van een of meer scholen voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het ondersteunen van het Christelijk Onderwijs in de regio Groningen op het terrein van leerlingenzorg. De stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking en alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het Christelijk Onderwijs behoort, en voorts door alle andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling van scholen

De Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs had in de loop van de tijd drie scholen: De A. van Dokkumschool (SO en VSO MLK) De Wingerd (SO VSO – ZMLK) De Bolster (VSO MLK ontstaan vanuit een deel van de Van Dokkumschool, later is het andere deel van de Van Dokkumschool opgegaan in de Kimkiel). De Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden had in de loop van de tijd drie scholen: De Fiduciaschool, De Kimkiel, De Wilgenborgh (VSO Lom, later OPDC onder SWV en later onderdeel van CSG (Bestuur voor voortgezet onderwijs in Groningen).

De Van Dokkumschool is opgegaan in De Kimkiel. De Wilgenborgh is overgedragen aan het Samenwerkingsverband VO. Later is De Wilgenborgh onderdeel geworden van de CSG (Bestuur voor voortgezet onderwijs in Groningen). De SCSOG heeft vanaf 2002 vier scholen: De Wingerd, De Bolster, De Fiduciaschool en De Kimkiel.

Bestuursstructuur

De SCSOG kende vanaf de oprichting in 1996 een bestuur van vrijwilligers. Dit bestuur had zowel de bestuurlijke als de toezichthoudende rol. De scheiding van bestuur en toezicht werd in de loop van de tijd meer relevant. Om hier vorm en inhoud aan te geven is men gaan werken met een Bovenschools Management Team (BMT) waar de directies van de scholen in samenwerkten. Het bestuur zou dan meer op afstand staan en op die manier de toezichthoudende rol kunnen vervullen.

In 2017 is overgestapt op een bestuursstructuur met een professioneel bestuurder en een raad van toezicht.

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Op deze pagina tref je de actuele vacatures aan bij de SCSOG. Geen passende vacature gevonden? Stuur dan een open sollicitatie naar Miriam Houthoff, HR-adviseur bij de SCSOG, info@scsog.nl

 

Vacatures bekijken

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Copyright 2022 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen  privacy