Passend onderwijs vertrouwt daarbij op de professionaliteit van de leerkrachten. Met het schoolondersteuningsprofiel geven leerkrachten aan welke bijscholing en ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig is om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Het speciaal (basis)onderwijs kan expertise uitwisselen en ambulant begeleiders bieden om leerlingen, leerkrachten en teams hierbij te ondersteunen.

Voor leerkrachten is het belangrijk om de verschillende behoeftes van leerlingen te zien en erop te anticiperen door keuzes te maken in instructie, werkvorm en leerstofaanbod, zodat zij daarmee een veilige en uitdagende omgeving creëren waarin er respect is voor de verschillen. Regelmatig overleg met collega’s en begeleiders zorgt voor afstemming van onderwijs en ondersteuning op teamniveau. Scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie kunnen leerkrachten en teams helpen bij het omgaan met deze verschillen.

Educonnect SCSOG onderwijsondersteuning heeft praktijkervaring in het begeleiden van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Aanbod op leerkrachtniveau

 • Advisering en begeleiding op het gebied van: 
  • Rekenen, taal, lezen
  • Leer-, gedrag- en werkhoudingsproblemen
  • Versterken leerkracht competenties
  • Klassenmanagement
  • Pedagogisch klimaat
 • Ondersteunen bij het opstellen van individuele leerlijnen
 • Deskundigheidsbevordering:
  • Consultatie, coaching en training, SVIB / beeldcoachen
  • Ontwikkelen en optimaliseren van leerkrachtcompetenties en vaardigheden
Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Op deze pagina tref je de actuele vacatures aan bij de SCSOG. Geen passende vacature gevonden? Stuur dan een open sollicitatie naar Miriam Houthoff, HR-adviseur bij de SCSOG, info@scsog.nl

 

Vacatures bekijken

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Copyright 2022 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen  privacy