De school zal in eerste instantie proberen te helpen door extra hulp te bieden. Maar soms is ook externe hulp nodig. In overleg met ouders kan de school Educonnect inschakelen en het kin aanmelden voor een psychologisch onderzoek

Bij dit onderzoek zal een orthopedagoog van Educonnect door middel van onder andere gesprekken, observaties en het afnemen van tests, de school en ouders een goed en bruikbaar advies geven over de hulp en ondersteuning die het kind nodig heeft.

De onderzoeksprocedure

De school zal een formulier invullen met de reden van aanmelding. Dit formulier zal door de school met u worden besproken en opgestuurd worden nadat u een handtekening heeft gezet.
Voor het onderzoek zal de orthopedagoog een afspraak met u maken om de afnameprocedure te bespreken en met u spreken over de ontwikkeling van uw kind, zijn/haar gedrag thuis en de problemen die het ervaart.
Het onderzoek wordt onder schooltijd afgenomen en de volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het onderzoek:
-een observatie in de klas
-een individueel onderzoek bij de leerling buiten de klas
-een gesprek met de leerkracht(en) en intern begeleider
Na het onderzoek schrijft de orthopedagoog een verslag. De resultaten van het onderzoek worden dan, bij voorkeur gezamenlijk, besproken met school en beide ouders.
Het advies richt zich zoveel mogelijk op de praktische mogelijkheden binnen de groep en de school, afgestemd op het kind. U ontvangt na het gesprek een schriftelijk verslag van het onderzoek en de bevindingen. Ook de school krijgt hiervan een kopie, nadat u het verslag heeft ingezien en de mogelijkheid hebt gehad om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Downloads en informatie voor ouders/verzorgers

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Op deze pagina tref je de actuele vacatures aan bij de SCSOG. Geen passende vacature gevonden? Stuur dan een open sollicitatie naar Miriam Houthoff, HR-adviseur bij de SCSOG, info@scsog.nl

 

Vacatures bekijken

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Copyright 2022 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen  privacy