Uitgangspunten Educonnect

 • Medeverantwoordelijk in het vormgeven aan Passend Onderwijs
 • Informatiepunt en kennisnetwerk in de leerlingenzorg
 • Opzetten van kwaliteitskringen, o.a. orthopedagogen en beeldcoaches
 • Verbeteren van de kwaliteit van de interne zorgstructuren
 • Vraaggericht ondersteunen en begeleiden van leerlingen, leerkrachten en scholen
 • Uitvoeren van de leerlingenzorg
 • Het verrichten van onderzoek
 • Coördineren en uitvoeren van de oplossingsgerichte onderwijsbegeleiding
 • Investeren in samenwerking tussen onderwijs en de algemene (jeugd)zorg om een integrale aanpak te realiseren
 • Deelnemen aan zorg advies teams
 • Ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs / jeugdzorgarrangementen
 • Deelnemen aan schoolestuurlijke Commissie Passend Onderwijs

Aanbod op schoolniveau

 • Collegiale consultatie directie / intern begeleiders
 • Ondersteunen bij het opzetten van de zorgstructuur 
 • Deelname zorgteam (leerlingbesprekingen)
 • Advisering leermiddelen
 • Voorlichting
 • Trainingen
 • Second opinion bij verwijzing naar andere vorm van onderwijs
 • Optimaliseren schoolklimaat
Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Op deze pagina tref je de actuele vacatures aan bij de SCSOG. Geen passende vacature gevonden? Stuur dan een open sollicitatie naar Miriam Houthoff, HR-adviseur bij de SCSOG, info@scsog.nl

 

Vacatures bekijken

Ons team versterken

Wil jij ook het beste uit de leerling halen?

Copyright 2022 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen  privacy